e-kniha
Druhá republika: 167 obyčejných dní

Druhá republika: 167 obyčejných dní

Politické a mediální klima a jeho reflexe

Jirák, JanBednařík, PetrKöpplová, Barbara a kol.

témata: historie – 20. století, média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3603-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, klíčové dopady politické, demografické i kulturní. Tato kniha se snaží přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 a obsazením zbytku českých zemí a Moravy německými okupačními silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení německojazyčného regionálního tisku.
Publikace je výsledkem společné práce autorského kolektivu (institucionálně zaštítěného Fakultou sociálních věd UK a Metropolitní univerzitou Praha), který si vytkl za cíl přiblížit méně zpracované téma druhé republiky, včetně její mediální produkce, personálního vývoje dobové kulturní produkce (např. kinematografie) či chodu státních institucí.

Obsah

Druhá republika: do zimy (Jan Jirák)

Místo úvodu...
Odemykání 13. komnaty: Zamyšlení nad druhou republikou a její odbornou reflexí (Robert Kvaček, z vystoupení 19. října 2015 v Goethe-Institutu Praha)

Kapitola 1: Od demokracie k totalitě – proměny politické scény a veřejného života druhé republiky (Jan Gebhart)
Kapitola 2: Dva nesourodé světy. Němci za druhé, Česko-Slovenské republiky 1938–1939 (Detlef Brandes)
Kapitola 3: Emanuel Moravec a Ferdinand Peroutka – dva bojovníci proti Mnichovu ve dnech druhé republiky (Jiří Pernes)
Kapitola 4: Začátek konce německých vydavatelství v českých zemích v období druhé republiky (Barbara Köpplová)
Kapitola 5: Kinematografie v období druhé republiky (Petr Bednařík)
Kapitola 6: Druhá republika a rozhlas (František Hrdlička)
Kapitola 7: Činnost Syndikátu československých novinářů v období druhé republiky (Jan Cebe)
Kapitola 8: Druhá republika na stránkách českých populárních týdeníků (Pavel Suk)
Kapitola 9: Ke studiu druhorepublikového mediálního diskursu: Jak (ne)výt s Hitlerovým Německem (Pavel Večeřa)

O druhé republice z pohledu naší doby (z vystoupení u kulatého stolu 20. října 2015)

Summary
Seznam zkratek
O autorech
Jmenný rejstřík