tištěná kniha e-kniha
Střední Evropa ve zbrani 1815–1914

Střední Evropa ve zbrani 1815–1914

Sto let rozvoje moderního zbrojního průmyslu v císařském Rakousku, v českých zemích a v Prusku-Německu

Jindra, Zdeněk

témata: historie – 19. století, historie – 20. století

brožovaná, 488 str., 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4745-6
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Pojednání o rozvoji továrního zbrojního průmyslu v habsburské monarchii a o jeho rozmachu v Prusku a v císařském Německu od poloviny 19. století do roku 1914 provází mj. detailní výklad o technice a zvláštních rysech zbrojní velkovýroby, jakož i o tajnostech obchodování se zbraněmi. Vrcholí na prahu první světové války, v době vzmáhajících se „závodů ve zbrojení“, odhaluje kořeny a pozadí toho, jak a proč byla tato konflagrace rozpoutána. Ukazuje, že Německá říše byla po zbrojní stránce i svou větší ekonomickou kapacitou mnohem lépe připravena na vedení „velké války“ než ekonomicky zaostávající a vnitropoliticky nesourodá rakousko-uherská monarchie.