tištěná kniha e-kniha
Školní vzdělávání v Estonsku

Školní vzdělávání v Estonsku

Ježková, VěraKrull, EdgarTrasbergová, Karmen

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 146 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-246-2687-1
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Estonsku je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Školní vzdělávání v Ruské federaci. Studie zachovává metodologický přístup užitý v těchto publikacích, tj. problémové pojetí (důraz na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání) a dva pohledy na představenou problematiku: pohled „zvenku“, který poskytuje česká autorka, a pohled „zevnitř“, který zprostředkovávají estonští autoři.
Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v estonském školním vzdělávání a jsou také aktuální pro rozvoj českého školního vzdělávání. Studie se skládá z osmi kapitol.
První kapitola uvádí do širšího kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají; zvláštní pozornost je věnována historii země. Ve druhé kapitole je kladen hlavní důraz na cíle a principy nové estonské vzdělávací politiky, třetí kapitola představuje obnovený estonský vzdělávací systém a poskytuje i krátký pohled do historie estonského vzdělávání. Tématem čtvrté kapitoly jsou významné změny, jimiž prochází kurikulum základních škol a gymnázií. Pátá kapitola se zabývá problematikou evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků. Šestá kapitola se věnuje aktuální a citlivé národnostní otázce ve společnosti a ve školním vzdělávání, sedmá kapitola podobně citlivé otázce jazyků a jazykového vzdělávání. V poslední, osmé, kapitole, podobně jako v předchozích studiích této ediční řady, dostávají prostor autoři „domácí“; přinášejí svůj vnitřní pohled na vývoj všeobecného vzdělávání v Estonsku za posledních 25 let.
Publikace představuje příspěvek k literatuře z oblasti srovnávací pedagogiky, přinášející systematicky utříděné poznatky o zemi, která může být českému čtenáři v mnoha ohledech blízká. Je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním.

Obsah

Předmluva

1. Estonsko - několik pohledů na zemi
1.1 Politický systém, legislativa, exekutiva
1.2 Přehled dějin Estonska
1.3 Ekonomika
1.4 Zeměpisná charakteristika
1.5 Obyvatelstvo, rodina, mládež
1.6 Věda a kultura

2. Vzdělávací politika
2.1 Instituce vzdělávací politiky
2.2 Legislativa týkající se vzdělávání
2.3 Cíle a principy vzdělávací politiky a priority reforem vzdělávacího systému

3. Vzdělávací systém
3.1 Krátký pohled do historie
3.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému
3.2.1 Všeobecné vzdělávání
3.2.2 Demografická charakteristika vzdělávacího systému
3.3 Řízení a financování školství
3.4 Struktura vzdělávacího systému
3.4.1 Předškolní výchova (alusharidus)
3.4.2 Základní vzdělávání (pohiharidus)
3.4.3 Střední vzdělávání (keskharidus)
3.4.4 Speciální školství/výchova a vzdělávání dětí s různými druhy postižení
3.4.5 Vysokoškolské vzdělávání (korgharidus)
3.4.6 Soukromé vzdělávání
3.4.7 Vzdělávání učitelů
3.5 Vybrané statistické údaje

4. Kurikulum
4.1 Obecná charakteristika kurikula
4.2 Státní vzdělávací program pro základní školu
4.3 Státní vzdělávací program pro gymnázium
4.4 Speciální školství
4.5 Několik číselných údajů

5. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení
a hodnocení žáků
5.1 Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení
5.2 Hodnocení žáků
5.2.1 Druhy a způsoby hodnocení
5.2.2 Závěrečné/přijímací zkoušky
5.3 Účast Estonska v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti

6. Národnostní otázka ve společnosti a ve školním vzdělávání
6.1 Obyvatelstvo Estonska a národní vztahy
6.2 Národnostní otázka ve školním vzdělávání

7. Jazyky a jazykové vzdělávání
7.1 Estonština a další jazyky v Estonsku
7.1.1 Estonština
7.1.2 Další jazyky v Estonsku
7.2 Jazyková politika
7.3 Jazyky ve školním kurikulu
7.3.1 Estonština a ruština
7.3.2 Cizí jazyky

8. Vývoj estonského všeobecného vzdělávání po znovuzískání národní nezávislosti v roce 1991
8.1 Všeobecné vzdělání v Estonsku na konci období totality
8.1.1 Totalitní ideologie
8.1.2 Dva paralelní systémy všeobecného vzdělávání
8.1.3 Vzdělávací politika
8.1.4 Pedagogický výzkum
8.2 Vývoj estonského všeobecného vzdělávání a myšlení v oblasti vzdělávání od rozpadu sovětského totalitního režimu
8.2.1 Období radikálních změn a vymanění se ze sovětského systému vzdělávání
8.2.2 Vzdělávací politika a obnova kurikula v letech 1994-2004
8.2.3 Hlavní události a změny v tvorbě vzdělávací a kurikulární politiky od roku 2004
8.3 Závěrečné poznámky

Summary
Literatura
Literatura v estonském jazyce
Rejstřík
Informace o autorech