tištěná kniha e-kniha
Geostatistika a prostorová interpolace

Geostatistika a prostorová interpolace

Ježek, Josef

témata: přírodní vědy – geologie, matematika a statistika

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3076-2
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou data zadána v ploše, v nepravidelné síti bodů. Výklad je ilustrován příklady naprogramovanými v Matlabu. Ukázky programů jsou uvedeny na konci knihy.
Text vychází z autorových přednášek na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je určen nejen studentům, ale též uživatelům geostatistiky a prostorové interpolace mimo akademickou obec.