Mozaiky překladu. Translation Mosaics

Mozaiky překladu. Translation Mosaics

K devadesátému výročí narození Jiřího Levého

Jettmarová, Zuzana

témata: lingvistika, literární věda
edice: Studia Philologica Pragensia

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3328-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických konfrontacích doprovázených snahou po zpřístupnění a integraci Levého.

Nejnovější tituly v edici