tištěná kniha
Advanced Lazarsfeldian Methodology

Advanced Lazarsfeldian Methodology

Jeřábek, HynekSoukup, Petr (eds.)

témata: sociologie

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: září 2008
ISBN: 978-80-246-1521-9
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Kniha kolektivu autorů je věnována výzkumným metodám a technikám v současné sociologii, které byly inspirovány sociálněvědní metodologií Paula Felixe Lazarsfelda. Hlavním cílem knihy je ukázat, jak v současnosti užívané přístupy čerpají v různých ohledech z poznatků týmu významného amerického sociologa 20. století P. F. Lazarsfelda, jehož dílo ve 30. a 40. předznamenalo a v 50. a 60. letech zásadně přispělo k rozvoji analytického sociologického výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí: první hodnotí vývoj tradiční lazarsfeldovské metodologie, druhá seznamuje s jejími novějšími, netradičními aplikacemi. Kniha je určena především pro postgraduální studenty sociálních věd a pro sociální vědce zajímající se hlouběji o metodologii.

Obsah

INTRODUCTION
Hynek Jeřábek

PART 1: ADVANCES IN TRADITIONAL LAZARSFELDIAN METHODOLOGY
CHAPTER 1: WHAT IS VITAL AND CURRENT IN PAUL F. LAZARSFELD'S METHODOLOGY AND WHY?
Hynek Jeřábek
CHAPTER 2: RELATIONAL DATA ANALYSIS IN SOCIAL NETWORKS
Michal Osuský
CHAPTER 3: THREE STRATEGIES: FROM CONTEXTUAL ANALYSIS TO MULTILEVEL MODELLING
Petr Soukup
CHAPTER 4: FROM LATENT STRUCTURE ANALYSIS TO LATENT CLASS ANALYSIS
Julia Häuberer

PART 2: UNORTHODOX APPLICATIONS OF LAZARSFELDIAN METHODOLOGY
CHAPTER 5: LAZARSFELD'S UNORTHODOX INNOVATIONS IN METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH
Hynek Jeřábek
CHAPTER 6: PANEL ANALYSIS AND THE QUEST OF AN ONLINE ERA
Ondřej Veis
CHAPTER 7: THE USE OF ELABORATION FOR AN ANALYSIS OF SEPTEMBER 11th ON-LINE DATA
Hynek Jeřábek, Eva Veisová and Robert Chung
CHAPTER 8: LAZARSFELD'S CONTRIBUTION TO STUDYING ATTITUDES IN EVALUATION RESEARCH
Jiří Remr
CHAPTER 9: THE PERSONALITY-STRENGTH SCALE AND MEASURING OPINION LEADERSHIP IN THE CZECH REPUBLIC
Hynek Jeřábek
CONCLUSION:
Hynek Jeřábek
PAUL FELIX LAZARSFELD - A BIOGRAPHICAL PROFILE
Hynek Jeřábek

Recenze

Rukopis tematicky představuje metodologické inovace, jimiž jeden z nejvýznamnějších empiricky orientovaných sociologů 20. století - Paul F. Lazarsfeld - obohatil sociální vědy.
Rukopis je rozdělen na dvě části. První část je věnována popisu Lazarsfeldových empirických, metodologických a statistických inovací a technik, které z těchto inovací vycházejí a v současnosti se pro analýzu empirických dat v sociálních vědách používají. Druhá část rukopisu představuje konkrétní aplikace těchto inovací.
Řazení kapitol v rámci obou částí rukopisu má logickou linku. V první kapitole Hynek Jeřábek stručně nastiňuje logiku jednotlivých Lazarsfeldových metodologických inovací. Následující kapitoly se pak věnují vybraným inovacím a podrobně je představují.
Ve druhé kapitole Michal Osuský představuje analýzu sociálních sítí (včetně empirického testu), ve třetí kapitole Petr Soukup ukazuje posun od původní kontextuámí analýzy k dnes velmi populární vícerozměrné analýze a ve čtvrté kapitole Julia Háuberer představuje analýzu latentních tříd jako koncept pro práci s diskrétními proměnnými, indikujícími "skryté" skupiny v populaci.
V rámci druhé části rukopisu v páté kapitole Hynek Jeřábek ukazuje možnosti syntézy sociologických přístupů. V šesté kapitole Ondřej Veis představuje tradici panelových šetření, Hynek Jeřábek, Eva Veisová a Robert Chung v sedmé kapitole na konkrétním empirickém příkladu ukazují možnosti práce s daty sebranými "online". Osmá kapitola Jiřího Remra je zaměřena na evaluační výzkum a devátá kapitola Hynka Jeřábka představuje test škály na měření názorového vůdcovství v české společnosti.
Rukopis a kniha, která z něho vznikne, jsou velmi potřebné a aktuální. A to nejen v kontextu české sociologie. Představuje totiž metodologické inovace a témata, která jsou v současné empiricky orientované sociologii aktuální. Jedná se o práci s latentními proměnnými, víceúrovňové modelování, analýzu sociálních sítí, analýzu panelových dat, evaluační výzkum a škálovací techniky. Každá z těchto metod je pro české prostředí inspirativní a není v české sociální vědě příliš etablovaná. Z tohoto důvodu lze knihu Advanced Lazarsfeldian Metodology na českém knižním trhu více než uvítat.

Z recenzního posudku: Tomáš Katrňák