tištěná kniha e-kniha
Lokální politiky integrace migrantů a jejich strukturální mechanismy

Lokální politiky integrace migrantů a jejich strukturální mechanismy

Srovnávací studie Česka, Slovenska, Německa a Belgie

Jelínková, Marie (ed.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociální práce, krizové řízení a bezpečnost

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: září 2023
ISBN: 978-80-246-3173-8
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Publikace zkoumá integraci migrantů z lokální perspektivy čtyř zemí, z nichž každá nabízí jinou zkušenost. Cílem je pochopit specifický kontext jednotlivých zemí a najít příležitosti ke vzájemnému učení a sdílení osvědčených postupů. Zda a jak rychle migranti přijmou novou zemi za svou, totiž nezáleží pouze na nich. Proces začleňování do velké míry ovlivňuje i situace, ve které se nacházejí, tedy například to, jaký je jejich pobytový status, pracovní uplatnění atd. Stejně tak ho ovšem ovlivňuje i jejich bezprostřední okolí, pochopení integračních procesů místními úřady a otevřenost či uzavřenost přijímající společnosti. I přes velké množství strukturálních rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi EU však místní úřady (i migranti) často čelí podobným výzvám. To otevírá prostor pro spolupráci v rámci jednotlivých států i mezi nimi. Samozřejmě ne všechny dobré podněty a slibné praxe jsou přenositelné, ale pochopení přístupu a zkušeností jiných aktérů může být inspirativní a často pomůže dosáhnout potřebné změny.