tištěná kniha e-kniha
Komunitní ergoterapie

Komunitní ergoterapie

Jelínková, Jana

témata: lékařské vědy, sociální práce

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5396-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Studijní text přibližuje jak teoretická východiska komunitní práce v ergoterapii a kroky plánování komunitních programů, tak konkrétní příklady realizace těchto programů v praxi. Pozornost je věnována využití komunitní ergoterapie u osob vyššího věku, dětí a dospívajících, v oblasti péče o duševní zdraví nebo ve výrobních provozech. Autorka předkládá aktuální informace a zkušenosti ze zahraničí, kde je ergoterapie v rámci komunitní praxe již více etablovaná než v České republice, a nabízí tak postupy, jež by bylo možné začlenit do praxe u nás. Publikace pokrývá problematiku, která nebyla zatím uceleně v české literatuře popsána, a může být proto přínosná pro studenty bakalářského a magisterského programu Ergoterapie, jimž je primárně určena, ale i pro ergoterapeuty v praxi.