tištěná kniha e-kniha
Pojišťovny ve službách hákového kříže

Pojišťovny ve službách hákového kříže

Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování

Jelínek, Tomáš

témata: historie – 20. století, ekonomie a finance

brožovaná, 250 str., 1. vydání
vydáno: únor 2015
ISBN: 978-80-246-2495-2
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá rolí protektorátních pojišťoven ve financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství, způsobem prosazování německého vlivu v protektorátním pojišťovnictví, arizací životních pojistek a jejich organizací a fungováním zajišťovacího obchodu. Autor zkoumá důvody vzniku mezinárodního procesu na konci 90. let, který se zabýval odškodňováním pojistných nároků z období holokaustu, a odpovídá i na otázku, zda mohou ještě dnes lidé v Česku požadovat proplacení životní pojistky za své zemřelé příbuzné.

Obsah

Předmluva

Úvod

Kdo zaplatí Životní pojistky z období holokaustu?
Příležitost za železnou oponou
Kampaň proti české republice, Maďarsku a Polsku
Vznik ICHEIC

Pojišťovnictví v meziválečném Československu
Regulace soukromých pojišťoven
Pád pojišťovny Fénix a jeho vliv na pojišťovací trh
Pojišťovnictví před Mnichovem
Hitlerův "pojišťovací" agent
Co s válečným rizikem

Od Mnichova k okupaci
Politické, hospodářské a sociální změny v novém státě
Nové poměry na pojišťovacím trhu a rozdělení vlivu
Křišťálová noc jako pojistná událost

Protektorát Čechy a Morava Správa Protektorátu
Regulace a instituce protektorátního pojišťovnictví
Konsolidace a majetkové poměry protektorátního pojišťovnictví
Vývoj životního a elementárního pojištění
Zajištění v době války
Když v Protektorátu hořely synagogy
Odboj a pojišťovny

Arizace a konfiskace pojistných smluv
Přímá a nepřímá konfiskace pojistek
Majetkový úřad
Struktura arizovaných pojistek

Závěrem

Příloha
Pojišťovnictví v novém Československu - říjen 1938

Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Resumé
Jmenný rejstřík