e-kniha
Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách

Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách

Jebavý, Radim

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3683-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá srovnáním účinnosti intervenčního silového programu pro stimulaci vytrvalostní síly velkých svalových skupin, a to na nestabilních a stabilních plochách. Současně si všímá dopadu na kvalitu aktivace hlubokého stabilizačního systému u nesoutěžních sportovců. Kniha obsahuje doporučení pro širokou veřejnost, jak využít vhodné typy nestabilních ploch pro silový trénink, a může posloužit také jako návod na různé cvičební experimenty prováděné na nestabilních cvičebních pomůckách.