tištěná kniha e-kniha
Transnational trajectories and diaspora policies

Transnational trajectories and diaspora policies

The case of Czechia in comparison to Poland, Hungary and Slovakia

Janská, Eva (ed.)

témata: přírodní vědy – geografie, sociologie

brožovaná, 210 str., 1. vydání
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5919-0
doporučená cena: 600 Kč

E-shop

Anotace

Na příkladech České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska zkoumá tato kolektivní monografie politiku středoevropských zemí vůči diaspoře v kontextu změn po jejich přistoupení k EU. Se zaměřením na dosud nedostatečně prozkoumanou novou českou diasporu (tj. migraci Čechů/Čechoslováků po roce 1990) poskytují jednotlivé případové studie komplexní popis současné české diaspory a zároveň osvětlují klíčové otázky zaměřené na její nynější charakter a specifické potřeby.