tištěná kniha e-kniha
Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Janišová, MílaStrouhal, Martin

témata: pedagogika

brožovaná, 242 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2022
ISBN: 978-80-246-5156-9
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie pracovníků věnujících se přípravě budoucích učitelů na FF UK je první publikací vydanou Centrem učitelství FF UK, jež vzniklo v roce 2021. Kniha zahrnuje příspěvky z oborových didaktik českého jazyka a literatury, cizích jazyků, historie a z oblasti pedagogicko-psychologické přípravy učitelů. Nabízí aktuální pohledy na domácí i zahraniční přístupy k profesnímu terciárnímu vzdělávání budoucích pedagogů, systemizaci nejnovějších poznatků vybraných oborových didaktik, aktuální pohledy na problematiku didaktické transformace oborových poznatků a jejich následnou implementaci do vysokoškolských vzdělávacích programů. Dále představuje nedávné výzkumy zabývající se oborově didaktickými otázkami, problematikou fakultních učitelů a pedagogických praxí. Publikace chce také poukázat na největší nedostatky učitelské přípravy a na faktory ovlivňující adaptaci začínajících učitelů na edukační praxi. V neposlední řadě kniha usiluje o identifikaci těch oblastí, kde spolu mohou komunikovat pedagogicko-psychologická a oborová složka učitelského vzdělávání.