tištěná kniha e-kniha
Na rozhraních fenomenologie

Na rozhraních fenomenologie

Transcendence, jevení a zkušenost

Janicaud, Dominique

témata: filozofie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 216 str., 1. vydání
překlad: Pokorný, Martin
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-3905-5
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? Dá se ještě tvrdit, že se jejich domnělý obsah stává předmětem sledovatelné filosofické úvahy? A navazuje současná fenomenologie ve Francii na Husserla, nebo na Levinase? Takto lze schematicky shrnout jádro stále živé polemiky, kterou v roce 1991 rozvířil Dominique Janicaud publikací „Teologického obratu ve francouzské fenomenologii“. Ve stati „Otevřená fenomenologie“ z roku 1998 se pak Janicaud k tématu vrátil a upřesnil pozitivní jádro sporu úvahou o chápání fenomenologie u Heideggera, o vztahu fenomenologie a hermeneutiky a o vyhlídkách „minimalistické fenomenologie“, jež by se vzdala metafyzických nároků a využívala škály inspiračních zdrojů od Husserla, Sartra a Merleau-Pontyho po Wittgensteina, Dennetta a Deleuze.

Dominique Janicaud (1937–2002) proslul především jako znalec francouzské recepce Heideggerova díla. Jeho stať o „teologickém obratu“ ve francouzské fenomenologii je všeobecně uznávána jako zásadní příspěvek k sebereflexi současného francouzského myšlení.

Obsah

I. TEOLOGICKÝ OBRAT VE FRANCOUZSKÉ FENOMENOLOGII
1. Kontury obratu
2. Ostrá změna kurzu
3. Smyky a výkyvy
4. Překvapivá imanence
5. Změna kurzu

II. OTEVŘENÁ FENOMENOLOGIE
1. Od polemiky k diskusi
2. Ateistická fenomenologie?
3. Reinkarnace první filosofie
4. Skloubení a vymykání
5. Za minimalistickou fenomenologii

Jednota snažení, mnohost stylů: k aktualitě Janicaudovy polemiky (Martin Pokorný)
Biografická poznámka
Literatura
Rejstřík

Nejnovější tituly v edici