tištěná kniha e-kniha
Gestikulace v komunikaci osob s diagnostikovanou afázií

Gestikulace v komunikaci osob s diagnostikovanou afázií

Janečka, Martin

témata: lingvistika

brožovaná, 214 str., 1. vydání
vydáno: září 2022
ISBN: 978-80-246-5262-7
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá neverbální složkou řeči a na experimentech s osobami s diagnostikovanou afázií chce ukázat, že gesta používají jako substituci řeči, kterou často není možné v komunikaci použít vzhledem k různé míře jejího poškození. Stěžejní část knihy je věnována výsledkům výzkumu kompenzace řečového deficitu pomocí gest. Text nabízí návod, jak takové konstrukce popisovat, dotýká se přitom i problematiky přepisu a notace řečových prostředků i gest.