tištěná kniha e-kniha
Technika a biomechanika sjezdového lyžování

Technika a biomechanika sjezdového lyžování

Jandová, Soňa

témata: sport a tělovýchova, sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 106 str., 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5829-2
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je určena pro lyžařské odborníky, trenéry, instruktory, studenty oboru tělesná výchova i širokou veřejnost. Přináší informace o lyžařské výzbroji a výstroji - jak ovlivňuje jízdu lyžaře, představuje lidské tělo jako pohybový systém, zmiňuje motorické a funkční předpoklady člověka pro sjezdové lyžování. Podává ucelený a srozumitelný výklad stěžejních biomechanických principů sjezdového lyžování, které vycházejí ze základních fyzikálních principů. Některé kapitoly jsou věnovány biomechanice jízdy po spádnici a jízdy v oblouku. Důraz je kladen na moderní formy carvingového lyžování. Zároveň je zde snaha o co možná nejobjektivnější popis různých technik průjezdu samotným lyžařským obloukem, popis různých technik přechodu mezi jednotlivými oblouky, popis několika variant technik, kterými by měl vyspělý lyžař disponovat. Přestože je monografie primárně zaměřena na základní lyžování, některé pasáže se okrajově dotýkají také závodního lyžování.