e-kniha
Chapters from life of Tibetans

Chapters from life of Tibetans

Jandáček, PetrHanker, MartinRýznar, AlešMucha, Zbyněk

témata: antropologie a etnografie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4468-4
formáty e-knihy PDF

Anotace

E-kniha Chapters from life of Tibetans byla napsána magisterskými a doktorskými studenty tibetanistiky jako přehled, respektive učební pomůcka pro bakalářské studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou tibetských kulturních reálií. Jejím cílem je stručně rekapitulovat život Tibeťana od narození až do smrti a při tom se zaměřit na některé důležité aspekty tibetské kultury. V jedenácti kapitolách popisuje porod a péči o děti, přechodové rituály včetně svatby, rodinný život, zaměstnání, zábavu, příklady výročních a náboženských rituálů, smrt a pohřební rituály. Kromě toho chce publikace seznámit čtenáře s tibetskými termíny užívanými v daném kontextu a v literatuře, a dát tím náměty pro další četbu a konverzaci v tibetštině.

Ke stažení