tištěná kniha
Třetí říše a rozklad Malé dohody

Třetí říše a rozklad Malé dohody

Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936–1939

Jančík, Drahomír

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 271 str., 1. vydání
vydáno: září 1999
ISBN: 80-7184-7003
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Autor popisuje závěrečnou fázi zápasu o meziválečnou hospodářskou a politickou podobu střední Evropy v letech 1936–1939, kdy na jedné straně stála malodohodová koncepce opírající se o západoevropské demokracie, na straně druhé Adolfem Hitlerem a Německem budovaný „velký hospodářský prostor“. Na definitivním ztroskotání Malé dohody autor demonstruje obecné meze regionalismu v případě hospodářské krize nebo mezinárodního konfliktu.

Obsah

MALODOHODOVÉ SPOJNICE A PROTIKLADY
Proměny Malé dohody
Československé úvahy o organizaci střední Evropy
Československo-rakouská preferenční dohoda z dubna 1936
Italsko-jugoslávská smlouva z března 1937

„HOSPODÁŘSKÁ DIPLOMACIE“ V BOJI O MALOU DOHODU
„Čtyřletý plán“ a balkánské země Malé dohody
Československé snahy o oživení ideje středoevropské hospodářské spolupráce a hospodářská politika Německa
Pokus Bukurešti o „jugoslávskou cestu“ ve výstavbě hospodářských vztahů s Německem
Německý experiment s Technische Union
Snahy Bělehradu o obnovu hospodářské nezávislosti na třetí říši
Československé zbrojní dodávky do Rumunska a Jugoslávie a jejich politické cíle

ROZKLAD MALÉ DOHODY
Neúspěšná politika „zadržování“ Německa
Jugoslávské východisko z evropské politické krize – neutralizace
Mezičas chladu v rumunsko-německých vztazích
Poloviční triumf třetí říše