tištěná kniha e-kniha
Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Jakubec, IvanŠtemberk, Jan

témata: historie – 20. století

brožovaná, 310 str., 1. vydání
vydáno: leden 2019
ISBN: 978-80-246-4127-0
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná práce věnuje pozornost státní politice, administrativě, antisemitským opatřením i dopravě, stravování a ubytování. Publikace, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Obsah

Úvod
Bibliograficko-metodologická poznámka

Politika cestovního ruchu
Organizace cestovního ruchu v českém pohraničí
Organizace cestovního ruchu v protektorátu
Ústřední svaz pro cizinecký ruch
Hospodářské skupiny
Cizinecké svazy
Radost ze života
Ostatní instituce
Slovensko

Předpoklady účasti na cestovním ruchu
Volný čas
Židovské obyvatelstvo
Administrativní limity cestování za hranice
Právně-legislativní rovina
Devizové prostředky
Uzavřené oblasti
Pohraniční pásma
Vojenské oblasti
Brdy
Ochrana přírody a krajiny
Omezování cestovního ruchu

Ubytovací a stravovací služby

Doprava
Železniční doprava
Silniční doprava
Hromadná doprava
Individuální doprava
Jízdní kola
Ostatní doprava
Cestovní kanceláře
Čedok

Domácí cestovní ruch
Organizované rekreační pobyty
Rekreace dětí a mládeže
Heydrichův dovolenkový odkaz
Turistika
Organizační struktura
Tramping a camping
Letní byty
Lázně

Zahraniční cestovní ruch
Výjezdový cestovní ruch
Říše
Slovensko
Ostatní státy
Příjezdový cestovní ruch
Organizované pobyty dětí a mládeže
Letní tábory pro děti krajanů
Pobyty dětí a mládeže z říše
Propagace protektorátu v říši a zahraničí
Vějička budoucnosti cestovního ruchu v protektorátu v rámci říše

Závěr
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstřík

Recenze

Práce autorské dvojice Jakubec–Štemberk patří k publikacím, které se v posledních letech pokoušejí prezentovat období protektorátu jinak než prostřednictvím počtu pronásledovaných z politických či rasových důvodů. Pro část veřejnosti je tento úhel pohledu sice předmětem silné kritiky, je však zcela legitimní a dokonce nutný. Pokud mají historikové nabízet reálný obraz minulosti, nemohou v něm informace o denním životě protektorátu chybět, samozřejmě s vědomím širšího kontextu.
Josef Opatrný (Český časopis historický 2/2020)

Monografia Cestovní ruch pod dohledem třetí říše autorov Jana Štemberka a Ivana Jakubeca je nanajvýš relevantným a prínosným vstupom do problematiky cestovania a CR v prvej polovici 20. storočia a prináša dosiaľ v ucelenej forme nepublikované poznatky. V rámci problematiky výrazne posúva jej poznanie a je prínosnou nie len pre odbornú komunitu historikov či sociológov, ale tiež pre manažérov v oblasti CR, ako aj pre laických záujemcov.
Mikuláš Jančura (Mesto a dejiny 1/2019)