tištěná kniha e-kniha
Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Jakubcová, Kristina

témata: sport a tělovýchova – historie sportu

brožovaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: únor 2013
ISBN: 978-80-246-2146-3
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského hnutí ovlivněn vývojem společenským a politickým.

Obsah

Úvod
1. Maďarsko
1.1 Od počátků maďarského olympijského hnutí do první světové války
1.2 Mezi dvěma světovými válkami
1.3 Od konce druhé světové války k nástupu komunismu
1.4 Období komunistického režimu
1.4.1 Přelom 40. a 50. let, konsolidace komunistického režimu, čistky ve straně a společnosti
1.4.2 Revoluce roku 1956 a její důsledky
1.4.3 Olympijské hry v Los Angeles 1984
1.4.4 Soumrak komunistického režimu
1.5 Ekonomické změny 1988, politické 1989
1.6 V nové éře
1.6.1 Organizace Maďarského olympijského výboru po roce 1989
1.6.2 Činnost Maďarské olympijské akademie
1.6.3 Zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Budapešti, její kandidatura na pořádání olympijských her; olympijské hry mládeže v Debrecínu
1.6.4 Financování Maďarského olympijského výboru, jeho role v přerozdělování prostředků

2. Polsko
2.1 Od počátků polského olympijského hnutí do první světové války
2.3 Pod nacistickou a sovětskou nadvládou
2.4 Od konce druhé světové války k počátku komunistického režimu
2.5 Období komunistického režimu
2.5.1 Upevňování komunistického režimu, přelom 40. a 50. let
2.5.2 Povstání roku 1956 a jeho důsledky
2.5.3 60. a 70. léta a směřování k válečnému stavu
2.5.4 Olympijské hry v Los Angeles 1984
2.6 Změny 1988/89
2.7 Transformace Polského olympijského výboru
2.8 Pod demokratickým vedením
2.8.1 Financování přípravy na olympijské hry
2.8.2 Neúspěch na olympijských hrách a politické tlaky na Polský olympijský výbor
2.8.3 Organizace polského sportu po roce 1989
2.8.4 Financování Polského olympijského výboru
2.8.5 Kandidatura na pořádání olympijských her a olympijských her mládeže

3. České země a Slovensko
3.1 Počátky ČOV, Rakousko-Uherská éra
3.2 Éra meziválečného Československa, vznik ČSOV
3.3 Slovenský štát a Slovenský olympijský výbor poprvé
3.4 Olympijský výbor v Protektorátu Čechy a Morava
3.5 Po druhé světové válce
3.6 V komunistickém područí
3.6.1 Uvolňování režimu, směřování ke katastrofě
3.6.2 Normalizace poměrů v Československu
3.6.3 Olympijské hry Los Angeles 1984
3.6.4 Ke konci komunismu
3.7 Ve svobodném státě
3.7.1 Poslední společné olympijské hry

4. Slovensko
4.1 Slovenský olympijský výbor podruhé
4.2 Olympijská společnost Slovenska
4.3 Organizace Slovenského olympijského výboru
4.4 Financování Slovenského olympijského výboru
4.5 Struktura Slovenského olympijského výboru
4.6 Slovenská olympijská akademie
4.7 Kandidatury na pořádání olympijských her
4.8 Komunikace Slovenského olympijského výboru s veřejností
4.9 Slovenská olympijská současnost

5. Česká republika
5.1 Samostatný Český olympijský výbor
5.2 Financování Českého olympijského výboru
5.3 Sídlo
5.4 Struktura Českého olympijského výboru
5.5 Složky Českého olympijského výboru
5.5.1 Česká olympijská akademie
5.6 Kandidatury na pořádání olympijských her
5.7 Komunikace Českého olympijského výboru s veřejností

Závěr

Seznam zkratek
Bibliografie
Poznámka k bibliografii
Prameny
Nevydané prameny
Tištěné prameny
Právní dokumenty, normy
Nepsané prameny - rozhovory
Periodika
Literatura
Stati v časopisech a sbornících
Zpráva z výzkumu
Monografie
Elektronické zdroje

Summary

Rejstřík