Farmaceuticky významné semenné rostliny

Farmaceuticky významné semenné rostliny

Jahodář, Luděk

témata: přírodní vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-4969-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Semenné rostliny představují podstatnou část globální fytocenózy a jejich sekundární metabolismus vytváří nepřeberné množství organických molekul, z nichž mnohé vykazují příznivé působení na lidský organismus využitelné v terapii či prevenci. Autor sleduje změny, které nastaly v botanické systematice a nomenklatuře u taxonů zastoupených v současném Evropském lékopisu a monografiích EMA za posledních patnáct let, a přidává nové druhy rostlin, které se díky vědeckému zkoumání obsahových látek dostávají do pozornosti farmaceutů, lékařů či jiných zájemců o tuto problematiku. Kniha je doplněna více než 250 originálními fotografiemi.