tištěná kniha e-kniha
Amicis omnia sunt communia

Amicis omnia sunt communia

Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře

Izdný, JakubSuchánek, DrahomírTomíček, David a kol.

témata: historie, náboženství

brožovaná, 326 str., 1. vydání
vydáno: září 2022
ISBN: 978-80-246-5353-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Integrační a dezintegrační procesy představují předmět stálého zájmu mnoha vědeckých oblastí a přirozeně otevírají cestu k řadě mezioborových výzkumů, v nichž se historické aspekty problematiky úzce propojují s hospodářskými, sociálními, kulturními či náboženskými přístupy. Tato kniha nemá a koneckonců ani nemůže být uceleným přehledem a zobecněním všech typů integračních a dezintegračních tendencí, ale prezentuje různé přístupy a možnosti, které tato pestrá a široká problematika zahrnuje. Posouvá téma dále a nabízí výchozí polohu k objevování dalších souvislostí.
Autoři by současně chtěli touto publikací připomenout životní jubileum kolínského historika Václava Dršky, jehož bádání se celoživotně věnuje tématům, která s problematikou integrací a dezintegrací úzce souvisejí.