e-kniha
Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities

Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities

Ira, JaroslavJanáč, Jiří (eds.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociologie, architektura a urbanismus

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-3591-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie se zabývá tématem materializace identit v prostoru socialistického a post-socialistického města. Vychází z předpokladu, že městský prostor sehrával důležitou roli v procesu formování národních identit těchto měst, přičemž formulace nových identit výrazně ovlivňuje vzhled (post)socialistických měst. Různé projevy a formy interakce mezi městským prostorem a identitami jsou předmětem jednotlivých případových studií, které pokrývají prostor Běloruska, Makedonie, Kazachstánu a Moldavska.