tištěná kniha e-kniha
Svět Václava Ciglera

Svět Václava Ciglera

Hvížďala, Karel

témata: biografie a paměti

brožovaná, 176 str., 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-3773-0
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera. Přináší vhled do umělcovy biografie, v níž se zrcadlí životní a tvůrčí zkušenost v běhu dějinného času. Rozhovor provází bohatý obrazový materiál dokumentující proměny Ciglerovy práce se sklem, jeho architektonické realizace ve veřejném prostoru, návrhy projektů k utváření krajiny. Knihu doplňují soupisy umělcových samostatných výstav i kolektivních výstav s jeho účastí, seznamy katalogů a tematicky zaměřená bibliografie. Zvláštní pozornost je věnována Ciglerově pedagogické činnosti, jeho „škole“ a absolventům. Jedinečnou grafickou úpravu publikaci dodala Clara Istlerová.

Akce k titulu