Hledání smyslu

Hledání smyslu

Esejistický dialog

Hvížďala, KarelPřibáň, Jiří

témata: filozofie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-5596-3
formáty e-knihy PDF, epub
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

V Hledání smyslu se autoři vracejí k tomu, co je provázelo po celé roky práce na dříve vydaných knihách společných rozhovorů: zda se ke všem těm právním, historickým a etickým tématům váže ještě cosi obecnějšího, hledání samotného smyslu existence člověka i společnosti. Hledání smyslu znamená schopnost určit rozdíl mezi tím, co nás přesahuje a zůstává nám nepřístupné, tedy transcendencí, a tím, jak si tento přesah převádíme do imanentního světa naší kultury, umění nebo společenských pravidel. A protože právě o tom s gustem a zalíbením oba autoři diskutují, zůstává jejich kniha, navzdory svým velkým ambicím, především čtenářsky atraktivní.