tištěná kniha e-kniha
Hledání dějin

Hledání dějin

O české státnosti a identitě

Hvížďala, KarelPřibáň, Jiří

témata: historie, filozofie

brožovaná, 260 str., 1. vydání
vydáno: září 2018
ISBN: 978-80-246-4047-1
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu, nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontextu od 9. do 21. století. Toto rozpětí umožnilo nahlédnout do minulosti a ptát se, proč a jak jsme v různých dobách vnímali a chápali naše dějiny a co to znamená pro naši přítomnost i budoucnost. S tímto hledáním je spojena i snaha zbavit se redukce dějin na projekční plátno našich frustrací. Autoři zvolili formu dialogu, ve kterém se snaží vrátit do veřejného prostoru otázky, které se většinou řeší jen na akademické půdě nebo kterým se vyhýbáme.

„Dva našinci, kteří jsou jako doma i v Evropě, mají starost: Kam se to vlastně suneme? Zkoumají naši minulost, a to úplně celou! Skeptičtější novinář znepokojuje sociologizujícího filosofa práva, ale ten se nedá: Dorůstá nám do zodpovědného klasika. Inspirující dialog!“
Petr Pithart

„Přemítání dvou českých intelektuálů o českých dějinách, ‚národním příběhu‘, kolektivní paměti a současné politice je povinné čtení pro chápání hlubších souvislostí ‚naší nynější krize‘.“
Jacques Rupnik

„Je to zajímavá kniha, protože právě tím, že člověk myslí, což autoři Hledání dějin předvádějí, ztratí jistotu pravdy a jednomyslný souhlas jiných, a tím se stane individuem.“
Milan Kundera

Recenze

Kniha představuje ukázkový příklad myšlení o dějinách a dějin myšlení. Tázající ani odpovídající se neutápějí ve faktografii, na druhou stranu se však ani neuchylují k prázdným floskulím o domnělé povaze českých dějin. Jiří Přibáň se v odpovědích suverénně pohybuje na poli právního myšlení, filozofie, sociologie a historie a dokáže s jistotou a precizností, jež by mu mohl závidět leckterý historik, vystihnout podstatné hybné momenty jednotlivých epoch našich dějin.
Tomáš Borovský (h7o, 4. 6. 2019)

Karel Hvížďala dozrál do role střízlivého, nepředpojatého glosátora také díky cílevědomým rozhovorům s lidmi, kterým o něco v životě a práci šlo. O generaci mladší právník Jiří Přibáň dovede skloubit trvalé působení na Cardiffské univerzitě s pečlivým sledováním české politiky a kultury. Jejich společná kniha Hledání dějin s podtitulem O české státnosti a identitě pak představuje pozoruhodnou, na důkladné historické paměti založenou studii nejen o dějinách, ale hlavně o tom, co a proč znamenají pro dnešek.
Zdenko Pavelka (Kosmas.cz)

Důležitá jsou Přibáňova teoretická východiska. Jako jeden z nemnoha domácích právníků je dobře obeznámen s postmodernismem. […] Ironie zabezpečuje, že sám sebe nebudu brát natolik vážně, abych uvěřil, že jsem to právě já, kdo má patent na pravdu a ví, co je dobro. Právě díky uznání ironie jako zvláštní formy lidské soudnosti a akceptaci bytostného pluralismu moderní společnosti lze rozumět Přibáňovu receptu na rozpolcenost dnešního občanstva nejen v České republice.
Jakub Rákosník (A2)