tištěná kniha e-kniha
Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

Hurychová, KláraTomášek, PetrZvára, Michael

témata: právo

brožovaná, 336 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2016
ISBN: 978-80-246-3500-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací a usnadnit jim studium tohoto právního oboru. Autoři se neomezují na výtah z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, nýbrž snaží se vystihnout také skutkovou podstatu případu a doplnit jednotlivá rozhodnutí vlastním komentářem.