tištěná kniha e-kniha
Komunikace a interakce v plavecké výuce

Komunikace a interakce v plavecké výuce

Hubená, Kristýna

témata: sport a tělovýchova, sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 156 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5621-2
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Při procesu edukace je nezbytná komunikace i interakce. Obě tyto složky jsou nutné také při výuce plavání. Vzhledem ke specifičnosti prostředí, ve kterém se odehrává, je jim nezbytné věnovat zvýšenou pozornost v přípravě budoucích učitelů tělesné výchovy i instruktorů plavání. Ke zkvalitňování těchto didaktických kompetencí je nezbytná jejich adekvátní diagnostika. Tu lze získat pouze kombinací kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Tzv. triangulace umožňuje získat data o činnosti učitele/instruktora plavání, i zpětnou informaci od samotných účastníků edukačního procesu – žáků/klientů. Spojením těchto dat je možné budovat a rozvíjet tyto dílčí didaktické kompetence budoucích i stávajících edukátorů.