tištěná kniha e-kniha
Pragmatika

Pragmatika

Huang, Yan

témata: lingvistika
edice: Lingvistika

brožovaná, 406 str., 1. vydání
překlad: Dufek, Ondřej
vydáno: duben 2019
ISBN: 978-80-246-3337-4
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor systematicky vysvětluje různé přístupy k uchopování složitosti lidské komunikace a ukazuje jejich přednosti a problémy na množství příkladů, k čemuž využívá materiál z mnoha světových jazyků.
Kniha je vstřícnou učebnicí – po každé oblasti shrnuje nejdůležitější pojmy a čtenář si může ověřit porozumění na řadě cvičení s návrhy řešení. Publikace je vhodná především pro studenty jazykovědných oborů, ale také pro ty, kteří se zabývají filozofií jazyka a komunikačními aspekty řady souvisejících disciplín.

Recenze

Pro čtenáře u nás dostupných pragmatik pak mimořádný přínos představují kapitoly zařazené do druhého oddílu, věnované přesahům lingvistky do oblasti teorie relevance, sémantiky a syntaxe. Autor zde s minuciózní přesností a s uvedením řady ilustrativních příkladů nabízí precizní výklad komplikovaných a abstraktních jevů oblast tradiční (pragma)lingvistiky výrazně přesahujících. Slova uznání si pak na tomto místě jistě zaslouží také překladatel textu Ondřej Dufek i autorka doslovu Lucie Saicová Římalová, která ukazuje paralely s českým pragmalingvisticky orientovaným výzkumem a tím umožňuje čtenáři doplnit výklad o výsledky analýz provedených na českém autentickém jazykovém materiálu.

- Jindřiška Svobodová (Bohemica Olomucensia)

Pragmatika Yana Huanga jednoznačně zasluhuje pozornost z několika důvodů: publikace ideálním způsobem zapadá do skládačky českých pragmaticky orientovaných přehledových prací a umožňuje českému publiku seznámit se s autorovým pojetím klasických témat pragmatiky i jejich novějšími koncepcemi. Dále pak překlad monografie významně přispívá k upevňování české terminologie v této oblasti lingvistiky.

– Petra Bačuvčíková (Časopis pro moderní filologii 102/2020, č. 1)

Nejnovější tituly v edici