tištěná kniha e-kniha
Evropská unie v českém veřejném diskursu
SLON – Studie

Evropská unie v českém veřejném diskursu

(Re)konstrukce příběhu

Hrubeš, Milan

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociologie
edice: SLON – Studie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2022
ISBN: 978-80-246-5057-9
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zaměřuje na diskurs vstupu České republiky do Evropské unie a následného členství ČR v EU. Čtenáři nabízí interpretaci a pochopení významu vztahu ČR a EU, tak jak byl konstruován ve veřejném diskursu politickými stranami či různými aktéry z řad občanské společnosti. Detailně se věnuje různým významům, které tito aktéři konstruovali ve vrcholné fázi různých debat a diskusí před konáním referenda o vstupu ČR do EU. V této fázi jsou předmětem pozornosti interakce vybraných aktérů a to, jak tito aktéři vstup rámovali. Autor poté v práci sleduje vývoj klíčových událostí spjatých se vztahem ČR a EU a především to, jaký prostor pro diskusi a debaty vztahu ČR a EU tyto události vytvářely. Práce vrcholí analýzou diskursu politických stran a hnutí v době voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.
Analýzou významů spjatých s Českou republikou a Evropskou unií práce rovněž otevírá cestu k porozumění, proč a jak vůči EU (nejen v symbolické rovině) jednáme, čímž vybízí k (re)konstrukci stávajících významů, které limitují naše (nejen symbolické) aktérství vůči EU. Vybízí tedy i k otevřené debatě o významu vztahu ČR a EU.

Jak se utvářel význam vstupu České republiky do EU?
Jak se proměnil význam členství ČR v EU od jejího vstupu?
Jaké významy Evropské unie konstruují její kritici? A jaké její příznivci?
Jak to, že je EU asociována s negativními významy?
Je důležité je, jak o EU hovoříme? A jaké důsledky přináší způsob, kterým o vztahu ČR a EU hovoříme?
Co to přináší, když o evropské integraci říkáme: „Ano, ale…“?

O autorovi

Milan Hrubeš (* 1982)
působí na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Odborně se zaměřuje na výzkum sociálních hnutí, analýzu politiky (policy) a analýzu politického jazyka. V rámci výzkumu sociálních hnutí se konkrétně zabývá rámováním požadavků a protestních kampaní, v rámci analýzy politiky analýzou různých významů, které (veřejné) politiky v různých fázích politického cyklu nabývají. V neposlední řadě se věnuje i analýze významů, které politici a političky v rámci svého každodenního působení v politice konstruují. Publikuje v časopisech, jako jsou East European Politics and Societies and Cultures nebo East European Politics.

Nejnovější tituly v edici