tištěná kniha
The Mining Towns of the Bohemian Ore Mountains

The Mining Towns of the Bohemian Ore Mountains

in the Early Modern Period and Their Impact on Cultural History

Hrubá, MichaelaRoyt, JanŠimková, Táňa

témata: historie
koedice s: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

brožovaná, 200 str., 1. vydání
překlad: Bennis, Lea
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-4144-7
doporučená cena: 500 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století. Plastický obraz historie Krušnohoří doplňují kapitoly např. k dějinám místních cechů či medailérství. Speciální pozornost je věnována sakrálním památkám v kontextu reformace a následné rekatolizace. Osudy vybraných památek a uměleckých děl, výstižně dokládajících bohatou a pestrou historii kdysi významného regionu Čech, jsou sledovány až do druhé poloviny 20. století, kdy řada z nich podlehla zániku v důsledku těžby hnědého uhlí a na ni navázaných provozů.