Národy nejsou dílem náhody
SLON – Studijní texty

Národy nejsou dílem náhody

Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Hroch, Miroslav

témata: historie – 19. století
edice: SLON – Studijní texty

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-5685-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i ekonomických vztahů od středověku s poznatky o národních aktivitách a snahách o národní mobilizaci obyvatelstva.
V prvé části podává autor kritický přehled dosavadního vývoje názorů a teoretických koncepcí národa a nacionalismu. Ve druhé se zabývá objektivními faktory, o které se národní identita opírala – jazykovou a kulturní tradicí, odkazem minulosti, občanskou a ekonomickou modernizací společnosti. Třetí část je věnována aktivitám ve jménu národa, jazykovým požadavkům, budování kultury, zpracování a instrumentalizaci dějin, zápasům o politickou moc a hospodářské pozice, kulturní a na emoce orientované agitaci.

Nejnovější tituly v edici