tištěná kniha
Národy nejsou dílem náhody
SLON – Studijní texty

Národy nejsou dílem náhody

Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Hroch, Miroslav

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 315 str., 1. vydání
vydáno: 2009
ISBN: 978-80-7419-010-0
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i ekonomických vztahů od středověku s poznatky o národních aktivitách a snahách o národní mobilizaci obyvatelstva.
V prvé části podává autor kritický přehled dosavadního vývoje názorů a teoretických koncepcí národa a nacionalismu. Ve druhé se zabývá objektivními faktory, o které se národní identita opírala – jazykovou a kulturní tradicí, odkazem minulosti, občanskou a ekonomickou modernizací společnosti. Třetí část je věnována aktivitám ve jménu národa, jazykovým požadavkům, budování kultury, zpracování a instrumentalizaci dějin, zápasům o politickou moc a hospodářské pozice, kulturní a na emoce orientované agitaci.

Je moderní národ samozřejmým a zákonitým pokračováním existence národa od středověku?
Je tedy moderní národ nutným výsledkem procesů předchozích staletí?
Nebo platí teze, že moderní národy si vymysleli frustrovaní intelektuálové a politici, aby mohli ovládat a manipulovat své spoluobčany?
Má vznik a existence malého národa nějaké zvláštnosti ve srovnání s národy velkými?
Jaký smysl má vlastně užívání termínu „nacionalismus“?

Nejnovější tituly v edici