tištěná kniha e-kniha
Vo vobecný češtině a jiné příběhy

Vo vobecný češtině a jiné příběhy

Hrdlička, Milan

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 268 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3242-1
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Publikace navazuje na úspěšné Bohemistické miniatury (Karolinum, 2013). Skládá se ze dvou částí. První obsahuje 46 menších jazykových sloupků, které se zabývají málo zpracovanými nebo doposud nezpracovanými jevy současné češtiny z pohledu pravopisného, morfologického nebo lexikálního. V části druhé se pojednává o vybraných gramatických kategoriích a jevech (pád, mluvnické číslo) i o dalších otázkách (čeština v zahraničí, obecná čeština ve výuce cizinců aj.). Každá kapitola je prezentována se vstupním i závěrečným komentářem, v němž se popisují okolnosti jejího vzniku, naznačují další možnosti zpracování příslušného tématu apod. Popularizačně koncipovaná knížka je určena zájemcům, kteří se zajímají o češtinu jako jazyk mateřský, druhý i cizí.