tištěná kniha e-kniha
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Hrdlička, Milan

témata: beletrie, lingvistika
edice: Studia Philologica Pragensia

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4285-7
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním stykem se zahraničními studenty na domovské akademické půdě, ale také autentickými poznatky získanými při několikaletém výzkumném pobytu v Jižní Koreji.
Autor uspořádal vybrané stati do oddílů podle místa jejich časopiseckého publikování (Český jazyk a literatura a polský časopis Bohemistyka); třetí oddíl jsou Varia. Knihu uvedl vstupním slovem, stručně charakterizujícím motivaci a okolnosti vzniku projektu. Dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci v jistém smyslu bilanční – a současně určenou širšímu okruhu zájemců.
Publikaci doplňuje anglické resumé a autorská bibliografie 2016–2018.

Nejnovější tituly v edici