tištěná kniha e-kniha
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Hrdina, Ignác AntonínKuchařová, Hedvika

témata: právo – právní historie

brožovaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: únor 2017
ISBN: 978-80-246-3360-2
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Provdat dceru (snad proti její vůli) nekompetentním knězem, tedy proti všem církevním předpisům a absolutně neplatně, a teprve následně (a to úspěšně) usilovat o zplatnění takového manželství, to byl za počínající vlády přísného katolíka Karla VI. doslova „husarský kousek“. Hraběti Šporkovi se podařil. Jak, to je předmětem této publikace.

Obsah

Předmluva litoměřického generálního vikáře
Úvod

1. Ti, o které šlo: snoubenci a manželé Swéertsovi
1.1 Anna Kateřina hraběnka Šporková
1.2 František Karel Rudolf baron ze Swéertsu

2. Vývoj manželskoprávní úpravy a její prameny
2.1 Vývoj kanonické manželskoprávní úpravy
2.2 Prameny manželskoprávní úpravy v době sňatku Swéertsových

3. Anna Kateřina: klášter, nebo manželství?
3.1 Právní úprava manželského souhlasu
3.2 Příklad starší sestry Marie Eleonory
3.3 Pochybnosti o svobodném souhlasu Anny Kateřiny

4. Manželská překážka pokrevenství mezi snoubenci
4.1 Právní úprava manželské překážky pokrevenství
4.2 Příbuzenství mezi Annou Kateřinou a Františkem Karlem Rudolfem

5. Dvojí dispens od manželské překážky pokrevenství
5.1 Právní úprava dispensace
5.2 První papežské breve do Hradce Králové: od Herodesa k Pilátovi
5.3 Druhé papežské breve do Litoměřic: pokračování křížové cesty barona Swéertse

6. Dvojí manželský slib snoubenců
6.1 Právní úprava formy uzavření manželství

6.2 Zasnoubení a první manželský slib snoubenců
6.3 Druhý manželský slib snoubenců - "divoká" svatba v Kuksu a její následky
6.4 Právní analýza problému a shrnutí

7. Náprava - sanace manželství
7.1 Právní úprava zplatnění manželství
7.2 Zásah nunciatury: Roma locuta, causafinita

Závěr
Chronologický přehled případu
Seznam příloh
Texty v originálu
Texty v českém překladu
Seznam zkratek
Bibliografie
I. Prameny
II. Literatura
III. Slovníky
Summary
Rejstříky