Dějiny pramenů kanonického práva

Dějiny pramenů kanonického práva

Hrdina, Ignác Antonín

témata: právo – právní historie, náboženství

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2023
ISBN: 978-80-246-5062-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha podává přehled vývoje formálních pramenů kanonického práva (včetně východního) od počátků církve až do současnosti; připojeny jsou četné ukázky vybraných textů. Studium pramenů kanonického práva nám umožní objektivnější pohled na tehdejší právní úpravu, než jaký nám mnohdy poskytují učebnice dějin kanonického práva. Říkává se, že prameny nelžou; neplatí to však absolutně – i v církevním středověku se objevily zcela či částečně zfalšované právní sbírky, které měly na církevní dějiny značný vliv.