tištěná kniha
Návraty sudetské otázky

Návraty sudetské otázky

Houžvička, Václav

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 548 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1007-8
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Václav Houžvička popisuje vývoj česko-německých národnostních sporů od poloviny 19. století, přes vznik Republiky československé v roce 1918 až po počátek 21. století. Pozornost věnuje zejména tragickému konci vzájemného spolužití v letech 1938-1945 a následnému vývoji odlišné české a německé reflexe důvodů odsunu Němců po roce 1945 z území ČR v druhé polovině 20. století. Podrobný výklad pozic českých, německých i sudetoněmeckých konceptů je podán zevrubně a uceleně v mezinárodních a sociálně-ekonomických souvislostech 20. století.

Obsah

1. Německá střední Evropa a česká emancipace
2. Mitteleuropa ? vize dominujícího Německa
3. Střední Evropa nástupnických států
4. Němci v nové republice
5. Velmoc Německo se vrací
6. Mnichovský triumf usmiřovačů
7. Geneze odsunu sudetských Němců
8. Vyhnanci v poválečném Německu
9. Sudetská otázka mezi domovem a exilem
10. Rok 1989 - návrat svobody (a historie)
11. Reminiscenční faktor současnosti
12. Německo a sudetoněmecká otázka pohledem veřejného mínění
13. Česko-německý vztah mezi minulostí a budoucností
Literatura
Bibliografická poznámka
Přílohy