tištěná kniha
Czechs and Germans 1848–2004

Czechs and Germans 1848–2004

The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe

Houžvička, Václav

témata: historie – 20. století, historie – 19. století

brožovaná, 652 str., 1. vydání
překlad: Bryson Gustová, Anna
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-2144-9
doporučená cena: 520 Kč

E-shop

Anotace

Václav Houžvička popisuje vývoj česko-německých národnostních sporů od poloviny 19. století, přes vznik Republiky československé v roce 1918 až po počátek 21. století. Pozornost věnuje zejména tragickému konci vzájemného spolužití v letech 1938-1945 a následnému vývoji odlišné české a německé reflexe důvodů odsunu Němců po roce 1945 z území ČR v druhé polovině 20. století. Podrobný výklad pozic českých, německých i sudetoněmeckých konceptů je podán zevrubně a uceleně v mezinárodních a sociálně-ekonomických souvislostech 20. století. Text vychází z českého vydání z roku 2005, byl aktualizován a upraven pro anglicky čtoucí čtenářstvo, rovněž významně rozšířen o obrazovou, dokumentární a mapovou přílohu.

Obsah

Introduction - Historical Context and the Right to Memory
1 German Central Europe and Czech Emancipation
Ethnic Tensions in the Monarchy and Masaryk's Programme

2 Mitteleuropa - The vision of a dominant Germany
Naumann's Project
Ideas of Greater Germany

3 The Central Europe of the Successor States
The Paris Peace Conference
German Bohemians versus Czechoslovakia
Democratic Reform of National-Ethnic Relations
Civic Nation versus Ethnic Community

4 Germans in the New Republic
The Language Law
German Parties and the Politics of Engagement
The Economic Crisis and the Borderlands

5 The Resurgence of Germany as a Great Power
Through Equal Rights to Revision
Complaints to the League of Nations
German Minorities Abroad
Ethnic Germans as an Instrument of Expansion
The Programme of International Isolation of the CSR
The Psychological War against Czechoslovakia
Press Propaganda

6 The Triumph of the Appeasers at Munich
Secret Diplomatic Soundings in Prague
Henlein's Karlsbad Ultimatum
Munich 1938
The Historical Dilemma of Capitulation
The Interval of the Second Republic
The Conflict-Ridden Principle of Self-determination

7 The Genesis of the Transfer of the Sudeten Germans
A Century of Transfers of Populations
The Sudeten Germans and the Protectorate
The Sudetenland Model Reichsgau
The London Government in Exile and the Home Resistance
Edvard Beneš and British Plans
Transfer or Expulsion?
Cutting the Gordian Knot

8 The Transferred Sudeten Germans in Post-war Germany
The Formation of the Sudeten German Expellee's Organisations
The Unification of the Expellees
The Twenty-Point Programme
The Support of the Political Spectrum of the FRG for the Expellees

9 The Sudeten German Question between Home and Exile
The Danubius Theses on the Expulsion of the Czechoslovak Germans
The Czech Fate in Central Europe
The Redefinition of the German Role in Central Europe

10 The Return of Freedom (and History) - 1989
The Opening of Dialogue and the Division of the State
The Declaration and Conditional Reconciliation
Modified Regionalism and Ethnic Minorities
The Dual Interpretation of History

11 Memory as Part of the Present
Cautious Friendship
The Historical Roots of Attitudes to Germany
Fears of Germany - A Reduced State Syndrome?
Germany Unified and Emancipated
The Return of Mitteleuropa?
12 Germany and the Sudeten German Question in the Eyes of Public Opinion
13 The Czech-German Relationship between Past and Future
Instead of a conclusion

Bibliography
Bibliographical Note
List of Appendix Documents, Maps and Charts
Maps and Graphs
List of Illustrations
Index