tištěná kniha
Testové otázky z obecné patologie

Testové otázky z obecné patologie

Housa, DanielHousová, JitkaVernerová, Zdenka

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: září 2010
ISBN: 978-80-246-1810-4
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určený pro posluchače lékařských fakult Univerzity Karlovy. Soubor testových otázek shrnuje základní poznatky, které by měl student z obecné patologie získat. Otázky jsou rozdělené do větších celků (Základy histopatologie, Smrt, nekróza, apoptóza, Atrofie, Distrofické změny, Pigmentace, Zánět, Poruchy oběhu krve a lymfy, Progresivní změny, Etiologická patologie, Obecná onkologie). Otázky jsou dvojího typu - s jednou správnou odpovědí a s více správnými odpověďmi - řešení otázek je v klíči připojeném na konci textu.