e-kniha
VADEMECUM / Zdravotní tělesná výchova

VADEMECUM / Zdravotní tělesná výchova

Druhy oslabení

Hošková, Blanka a kol.

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-246-2650-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Publikace navazuje na učebnici Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy a aplikuje pravidla vyrovnávacích prostředků. Představuje problematiku jednotlivých druhů oslabení z teoretického pohledu s návody pro vyústění do přímé tělovýchovné praxe: oslabení pohybového systému, kardiovaskulárního, dechového, metabolické poruchy, oslabení gastrointestinálního, smyslového a nervového systému, gynekologická oslabení a těhotenství, zdravotní tělesnou výchovu v seniorském věku. Učební texty jsou určeny pro oblast vzdělávání i širokou veřejnost mající zájem o uvedenou problematiku.