e-kniha
Psychiatrie a pedopsychiatrie

Psychiatrie a pedopsychiatrie

Hosák, LadislavHrdlička, MichalLibiger, Jan a kol.

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – psychiatrie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3011-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.
Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané. Mezi témata, která nebývají do učebních textů zařazována, a přitom pro klinickou praxi i přehled studentů jsou nezbytná, patří například:
• psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie,
• resocializace a komunitní péče,
• organizace oboru s návrhem potřebné reformy,
• urgentní stavy v psychiatrii,
• psychosomatická medicína,
• ošetřovatelská péče v psychiatrii.
V učebnici jsou zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou – etické aspekty, suicidalita, otázka menšin. Velký prostor věnují autoři komunikaci s nemocným z mnoha různých aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité.
Široký záběr tak činí tuto publikaci vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat, případně pro specialisty jiných oborů medicíny.

Publikace obdržela Kuffnerovu cenu za nejlepší práci v oboru psychiatrie v ČR v roce 2015.

Recenze

Učebnice zahrnuje celou šíři oboru psychiatrie, věnuje se i oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané, postihuje novinky v oboru i slibné výhledy do budoucna a díky tomu má své místo na českém, učebnicemi psychiatrie trochu přesyceném, trhu. Zajímavé kapitoly, které nejsou obvykle do učebnic zařazovány a pro klinickou praxi i přehled studentů jsou přitom nezbytné, jsou například: Psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie, Resocializace a komunitní péče, Organizace oboru s návrhem potřebné reformy, Urgentní stavy v psychiatrii, Psychosomatická medicína, Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Z recenzního posudku: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Nová učebnice psychiatrie kolektivu autorů přináší ucelený pohled na širokou problematiku oboru. Na rozdíl od předchozích učebnic zahrnuje perfektně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi záslužné v kontextu osamostatnění této specializace. Velký prostor je věnován komunikaci s nemocným ze všech možných aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité. V učebnici byla zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou (etické aspekty, suicidalita, otázka menšin). Široký záběr tak činí učebnici vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat.

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.