tištěná kniha
Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském

Hugo, RobertMádl, MartinHejdová, VaicaHamsíková, RadanaFiala, VladimírPreiss, PavelŠerých, JiříHoryna, Mojmír

témata: architektura a urbanismus, historie, výtvarné umění

vázaná, 144 str., 1. vydání
vydáno: květen 2008
ISBN: 978-80-246-1487-8
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Reprezentativní publikace kolektivu renomovaných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny je vůbec první větší monografií významné památky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si jakožto stavba plně srovnatelná s nejslavnějšími díly pražského baroka zasloužila. Kniha, jež vychází při příležitosti dokončení konzervace a restaurace celého komplexu, seznamuje čtenáře jak s dějinami někdejšího augustiniánského kláštera, tak s osudy kostela sv. Kateřiny, jehož architektuře a výzdobě jsou věnovány ústřední kapitoly. Detailní analýza Mojmíra Horyny zdůrazňuje aspekt promyšleného „Gesamstkunstwerku“ v souhře Dientzenhoferova architektonického řešení a sochařské a výtvarné výzdoby. Autorem stati o freskách Václava Vavřince Reinera je Pavel Preiss, který o tomto malíři již napsal samostatnou monografii a který společně s Martinem Mádlem připravil také část věnovanou oltářním obrazům s důrazem na tvorbu Itala Gregoria Guglielmiho. Pozornost je věnována i atypickým kostelním varhanám (R. Hugo). Statěmi dokumentujícími průběh a výsledky restaurátorských prací v letech 1999–2007 přispěli do publikace Vladimír Fiala a Vaica Hejdová, zvláštní kapitolou o restaurování Guglielmiho obrazu na hlavním oltáři pak Radana Hamsíková. Publikace doprovozená 58 fotografiemi obsahuje také podrobné biografie všech umělců podílejících se na původní stavbě a výzdobě kostela a bibliografii literatury k tématu.

Obsah

Legenda o svaté Kateřině (Jakub de Voragine: Legenda aurea / Zlatá legenda)
Úvod (Mojmír Horyna)
Dějiny kláštera a kostela sv. Kateřiny (Mojmír Horyna)
Dientzenhoferova architektura kostela sv. Kateřiny (Mojmír Horyna)
Sochařská výzdoba kostela sv. Kateřiny a její tvůrce (Mojmír Horyna)
Fresky Václava Vavřince Reinera v kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském (Pavel Preiss)
Fresky Jana Ezechiela Vodňanského v kostele sv. Kateřiny (Martin Mádl)
Oltářní obrazy (Pavel Preiss, Martin Mádl)
Varhany v kostele sv. Kateřiny (Robert Hugo)
Biografie zúčastněných umělců Kilián Ignác Dientzenhofer (Mojmír Horyna)
Gregorio Filippo Guglielmi (Pavel Preiss)
Jan Jiří Heinsch (Martin Mádl)
Václav Vavřinec Reiner (Pavel Preiss)
Ignaz Stern – Ignazio Stella (Pavel Preiss)
Jan Ezechiel Vodňanský (Martin Mádl)
František Ignác Weiss (Mojmír Horyna)
Průběh rekonstrukce a restaurování kostela sv. Kateřiny v letech 1999–2007 (Vladimír Fiala)
Restaurace Guglielmiho obrazu na hlavním oltáři (Radana Hamsíková)
Restaurátorské práce v kostele sv. Kateřiny (Vaica Hejdová)
Literatura
Zkratky
Seznam vyobrazení
Rejstřík