tištěná kniha e-kniha
Global Competition or Convergence?

Global Competition or Convergence?

Ideological and Economic Interactions of a Rising China and the U.S.

Hornát, JanKindl, Lukáš

témata: politologie a mezinárodní vztahy, ekonomie a finance

brožovaná, 224 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN: 978-80-246-3715-0
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

Dynamika vnitřních změn v Číně – ať už tyto změny mají dopad na národní ekonomiku, nebo na politický řád a rozdělení moci – mají bezprostřední vliv na vztahy země se zbytkem světa. Důležitou otázkou ve vztahu ke vzestupu Číny tedy je, jak a do jaké míry vnitřní změny v zemi ovlivňují její vnější chování, a tedy i vztahy se současným světovým hegemonem, Spojenými státy. Na základě dvou specifických případových studií tato publikace zkoumá, co bude střet dvou politicky, kulturně a ekonomicky odlišných systémů USA a Číny znamenat pro jejich budoucí interakce v 21. století. První studie je zaměřena na ideologický střet dvou odlišných politických kultur; druhá studie se zabývá ekonomickým a geopolitickým střetem mezi USA a Čínou na africkém kontinentě. Publikace ukáže, že ačkoliv se systémy obou zemí a jejich zahraniční politiky často jeví jako neslučitelné, tyto rozdíly nebudou nutně předurčovat konflikty ve vzájemných vztazích. Spojené státy budou spolupracovat s Čínou, i když ta nebude splňovat standardy „západní“ liberální demokracie, a stejně tak střet zájmů v Africe nebude pro oba aktéry znamenat hru s nulovým součtem.