tištěná kniha
Psychosociální intervence

Psychosociální intervence

Horáková - Hoskovcová, Simona

témata: psychologie, sociální práce

brožovaná, 186 str., 1. vydání
vydáno: březen 2009
ISBN: 978-80-246-1626-1
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Učební text nabízí vymezení pojmu psychosociální intervence a představuje hlavní cesty a principy jejího využití. V jednotlivých kapitolách je podán přehled o následujících oblastech psychosociální praxe: krizová intervence, intervence při hromadných neštěstích, intervence v léčení somatických i duševních onemocnění, intervence v pracovní oblasti. V rámci těchto kapitol autorka odkazuje na konkrétní příklady
psychosociálních intervencí poskytovaných v rámci existujících občanských sdružení a neziskového sektoru. Publikace se zabývá také novými oblastmi, jako je intervence ve prospěch udržitelnosti životního prostředí.