tištěná kniha e-kniha
Úspěch i zklamání: Demokracie a veřejná politika v Praze 1990 - 2000

Úspěch i zklamání: Demokracie a veřejná politika v Praze 1990 - 2000

Horák, Martin

témata: politologie a mezinárodní vztahy, pragensia
edice: Politeia

brožovaná, 280 str., 1. vydání
překlad: Pixová, Michaela
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2330-6
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

V této knize řeší autor, kanadský politolog českého původu, záhadu špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Během dalších let však následoval vývoj neprůhledné správy, problematických rozhodnutí a veřejné deziluze, jevů, se kterými se Praha potýká dodnes. Prostřednictvím rozboru politických rozhodnutí v 90. letech v oblastech dopravní výstavby a rozvoje historického jádra přichází Horák na kořeny daného stavu. Bezprostředně po pádu komunismu se noví pražští političtí představitelé, tváří v tvář složitému a nestabilnímu politickému prostředí, uchýlili k jednoduchým a krátkodobým řešením klíčových politických problematik. Toto chování zakotvilo v Praze problematické politické struktury a normy vycházející z přechodného období, a vytvořilo nové pevné zájmy, které se pak daly jen těžko eliminovat.

Kniha se vyznačuje svým v českém kontextu zcela novým přístupem, založeným na detailních případových studiích, a přispívá k obecnějšímu porozumění dynamice a problematikám demokratického vývoje v postkomunistických státech.

Obsah

PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ K ČESKÉMU VYDÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ K PŮVODNÍMU VYDÁNÍ

KAPITOLA PRVNÍ
Úvod

KAPITOLA DRUHÁ
Struktura pražské veřejné správy: Budování silného státu na lokální úrovni

KAPITOLA TŘETÍ
Pražské instituce a političtí hráči v období raného postkomunismu

KAPITOLA ČTVRTÁ
Plánování a výstavba hlavní silniční sítě: Politika vzájemné delegitimizace

KAPITOLA PÁTÁ
Památková ochrana a rozvoj v pražském historickém jádru: Politika zisku

KAPITOLA ŠESTÁ
Cesty k demokratickému vládnutí: Poučení z Prahy

PŘÍLOHA

SEZNAM ZKRATEK

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

LITERATURA REJSTŘÍK

Nejnovější tituly v edici