tištěná kniha e-kniha
Essential Medical Terminology

Essential Medical Terminology

Your Lifeboat in the Sea of Terms

Honč, PetrPřívratská, JanaHellerová, Kristina

témata: jazykové učebnice, lingvistika

brožovaná, 220 str., 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5349-5
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena anglicky mluvícím studentům lékařských fakult. Představuje pro ně úvod do jazyka medicíny, osvětluje základy latinské gramatiky a předkládá hlavní lexikum, které studenti využijí při dalším studiu i praxi. První část učebnice je zaměřena na substantivní a adjektivní flexi, druhá část se věnuje slovotvorbě. Závěrečná kapitola přináší ukázky konkrétních patologických diagnóz a zabývá se rovněž recepturou a jejími formálními náležitostmi na konkrétních příkladech. Učební text je vhodný pro práci ve škole i pro samostudium.
• Jedinečné propojení učebnice s kurzem lékařské terminologie na platformě Moodle 3, který ke každé kapitole nabízí různorodá cvičení pro osvojení daného jevu a krátké kvízy s možností okamžité zpětné vazby.
• Doprovodné ilustrace pro studenty, kteří dosud nemají základní anatomické znalosti.
• Opakovací kapitoly s klíčem ke cvičením.
• Seznam nejužívanějších zkratek a přehled základních léčiv.
• Latinsko-anglický slovníček.