tištěná kniha
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Holubářová, JiřinaPavlů, Dagmar

témata: lékařské vědy

brožovaná, 116 str., 3. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5297-9
doporučená cena: 140 Kč

Anotace

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na 1. část. Publikace obsahuje výklad a přehled postupů, které vycházejí z tzv. vývojové řady hybnosti se zřetelem ke konceptu PNF. Zařazeny jsou názorné ilustrace, které demonstrují u každého pohybového vzoru způsob provádění od výchozí polohy pacienta a terapeuta až po polohu konečnou. Uvedena jsou rovněž doporučení pro praxi.