e-kniha
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Holubářová, JiřinaPavlů, Dagmar

témata: lékařské vědy, přírodní vědy – biologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2666-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 70 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na publikaci Holubářová, J. - Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 1. část. Publikace obsahuje výklad a přehled postupů, které vycházejí z tzv. vývojové řady hybnosti se zřetelem ke konceptu PNF. Zařazeny jsou názorné ilustrace, které demonstrují u každého pohybového vzoru způsob provádění od výchozí polohy pacienta a terapeuta až po polohu konečnou. Uvedena jsou rovněž doporučení pro praxi.