tištěná kniha
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

Holubářová, JiřinaPavlů, Dagmar

témata: lékařské vědy

brožovaná, 116 str., 4. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5296-2
doporučená cena: 140 Kč

Anotace

Čtvrté vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich praktické využití pro oblast končetin, trupu a hlavy. Zařazeny jsou i názorné obrázky, demonstrující výchozí a konečnou pozici u každé techniky, se zdůrazněním úchopů a vedení pohybu terapeutem. Pro přehlednost a usnadnění opakování postupů PNF jsou zařazeny i přehledné tabulky.