e-kniha
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

Holubářová, JiřinaPavlů, Dagmar

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2665-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich praktické využití pro oblast končetin, trupu a hlavy. Zařazeny jsou i názorné obrázky, demonstrující výchozí a konečnou pozici u každé techniky, se zdůrazněním úchopů a vedení pohybu terapeutem. Pro přehlednost a usnadnění opakování postupů PNF jsou zařazeny i přehledné tabulky.
Dotisk druhého vydání.